Laden...

CRKBOInstelling2.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wie zijn wij?

Bureau Wolters streeft naar goed afgestemd onderwijs voor elk kind, zodat ieder kind tot zijn recht komt. Dit wordt bereikt door het geven van cursussen, adviezen en begeleiding aan docenten en schoolorganisaties. Door het verspreiden van kennis en inzichten helpt Bureau Wolters om goed af te kunnen stemmen op kinderen. 

Vroegtijdig kunnen signaleren en een intensivering van preventieve en curatieve maatregelen zijn hierbij van belang. In dit kader is het belangrijk dat er op de scholen de komende jaren orthodidactische- en orthopedagogische kennis voorhanden is om doelmatig en doelgericht af te kunnen stemmen. Onze missie/visie is visueel weergegeven in onderstaande afbeelding. Om het doel van optimale afstemming te bereiken, zul je kennis moeten hebben van drie aspecten: de leerling (1), jezelf (2) en de context (3). Met de kennis die uit deze aspecten komt, kun je goed afstemmen en wordt er een ‘goodness of fit’ bereikt (van der Wolf & van Beukering, 2009).

Triade Bureau Wolters.png


Deze triade visualiseert onze missie en visie van waaruit wij handelen en trainingen invulling geven.

Triade - Ken de leerling.PNG

Bij ‘kennis van de leerling’ gaat het om een breed inzicht in de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerstijl van het kind. 


Triade - Ken jezelf.PNG

Het is van belang dat je kennis hebt van je eigen didactische en pedagogische voorkeursstijl, persoonlijke constructen en denkpatronen. Door hier bewust van te zijn, te reflecteren en over na te denken kun je leerlingen op de juiste manier benaderen. 

Triade - Ken de context.PNG

Als derde is het nodig om zicht te hebben op de context waarbinnen dit zich afspeelt. Wat is de context van het kind? Welke invloed hebben ouders, vrienden, peers, leeftijdsgenoten en andere aspecten mogelijk op de ontwikkeling van het kind en zijn leerresultaten?